wachs#24_14_hallo

hallohallo

Wachs/Papier, 2014, 30 x 42 cm
650 Euro